965 53 14 44 - C/ San Gil, 2 - 03841 Alcocer de Planes ayuntalcocer@gmail.com

Protecció de dades

La visita als portals institucionals de l’Ajuntament d’Alcocer de Planes s’efectua en forma anònima.

Només per a poder accedir a algun dels serveis del web que disposen de gestió o tràmit específic els usuaris hauran de subministrar les dades personals imprescindibles per a la prestació del servei sol·licitat.

Aquestes dades s’incorporaran als corresponents fitxers de l’Ajuntament d’Alcocer de Plans i seran tractats de conformitat amb la regulació establerta per la Llei Orgànica 15 / 1.999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i altres disposicions d’aplicació.

Les dades demanades únicament seran objecte de cessió, si és el cas, previ consentiment de l’interessat o d’acord amb el que preveu l’esmentada Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

Les persones les dades personals consten en un fitxer de l’Ajuntament d’Alcocer de Planes podran exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, en la forma que preveu la Llei, davant l’òrgan responsable del fitxer.

Pin It on Pinterest

Shares
Share This